Sữa Molokid Gold Grow IQ 900g

Sữa dinh dưỡng  Sữa Molokid Gold Grow IQ 900g là sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ từ 1-18 tuổi với hàm lượng dinh dưỡng vượt trội, giúp trẻ cao lớn, thông minh vượt trội.