Sữa Hero Mil Grow IQ 850g

Sản phẩm cho trẻ từ 1 tuổi trở lên với công thức dinh dưỡng vượt trội, đặc biệt bổ sung các dưỡng chất quý để giúp trẻ thông minh, cao lớn vượt trội.